ปฏิทิน

เพิ่มปฏิทินด้านล่างเพื่อให้นักเรียนเห็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน เวลาที่เข้าพบคุณได้ และวันสำคัญอื่นๆ ที่ควรบันทึกไว้ รวมทั้งระบุว่าจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือไม่ และกำหนดว่าคุณต้องการแชร์ปฏิทินนี้กับผู้ปกครองด้วยหรือเปล่า

เพิ่มกำหนดการสำหรับชั้นเรียน

กำหนดการประจำวัน


8.55 น. - 9.25 น. งานช่วงเช้า

9.25 น. - 10.55 น. การอ่าน

11.00 น. - 11.35 น. อาหารกลางวัน/พัก

11.45 น. - 12.45 น. คณิตศาสตร์

12.45 น. - 13.30 น. การเขียน

13.30 น. - 14.00 น. อาหารว่าง/พัก

14.00 น. - 14.35 น. สังคมศึกษา

14.40 น. - 15.25 น. วิทยาศาสตร์

15.25 น. - 15.35 น. เลิกเรียน